Bemutatkozik a TDK műhely

Utolsó módosítás: 2019. november 03.

Hívjuk, várjuk a tudományos kutatáshoz kedvet érző kedves hallgatókat!

Karunkon és azon belül a Pszichológia Intézetben is nagy hagyományai vannak a Tudományos Diákköri (TDK) munkának. A Pszichológia Intézet TDK körének célja, hogy segítsük a társadalomtudományok közül a pszichológia és határterületei iránt érdeklődő hallgatóinkat abban, hogy oktatóink segítségével a tudományos munka és kutatás világában kipróbálhassák önmagukat. Hallgatóink képviselték főiskolánkat a közelmúlt országos TDK konferenciáin, eddig egy különdíjunk született.

 

Várjuk TDK körünkbe mindazokat a hallgatókat, akik szeretnék tudományos érdeklődésüket kielégíteni, az egyetemi tananyagon túl is szeretnének a egy szűkebb szakterületen elmélyedni,szívesen vennének részt az intézetben folyó kutatómunkában, vagy kezdenének saját kutatásban,mindezt egy egymást támogató hallgatói közösségben,az intézet oktatóinak a támogatásával.

 

A következő témákhoz várjuk hallgatóink jelentkezését:

- A sportolás lélektana, sportpszichológiai kutatások

- Az infokommunikációs technológiák használatának pszichológiai vetületei

- Mentálhigiéné, kiégés pedagógiai területen dolgozó szakemberek esetében (A csecsemő és kisgyereknevelőktől a középiskolai tanárig)

- Kötődés, korai kötődés, (Apa-gyerek kapcsolat, anya-gyerek kapcsolata) kötődő nevelés rövid és hosszú távú hatásai a gyermekek fejlődésére

- A várandósság megélésére ható különböző tényezők, a szülésfelkészítés szerepe, a szülésélmény vizsgálata, szerepe a személyiségfejlődésben

- Magatartási és funkcionális zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban, óvodáskorban

- A kora gyermekkori beszédfejlődés

- Kognitív fejlődés csecsemő- és kisgyermekkorban óvodáskorban

- Iskolaérettség problémaköre, iskolakészültség, iskolaérettség értelmezése az óvodában

- Kreativitás, kreativitásfejlesztés lehetőségei

- Tanulás és metakogníció

- Alulteljesítés

- Művészeti nevelés

- A játék szerepe a gyermek személyiségfejlődésében

- Tehetségfelismerés és tehetséggondozás az óvodában és az iskolában

- Társas kapcsolatok alakulása, fejlődése az óvodáskorban

- Egyéni bánásmód és differenciált személyiségfejlesztés

- Egészségfejlesztés területei és feladatai gyermekkorban

- A mese lélektani hatásai gyermekkorban

- Esetleg bármilyen egyéb pszichológiai témában

 

Bővebb információkért intézetünk TDK felelősét, Csordás Georginát lehet keresni a csordas.georgina@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.


< Vissza