Tanévzárás

Utolsó módosítás: 2020. július 09.

A Pszichológia Intézet 2020. július 08.-án tartotta tanévzáró intézeti értekezletét. Az értekezleten Dr. habil. Hanák Zsuzsanna az Intézet igazgatója összefoglalta és értékelte a 2019/2020-as tanév oktatással, kutatással és menedzsment tevékenységgel összefüggő eredményeket, tapasztalatokat.

Az oktatással kapcsolatban sikeres, de nem szokványos tanévet zártunk. A második félévben a koronavírus terjedése miatt távtanítás/távoktatás irányába kellett elmozdulni a képzéseink tekintetében. Ez a hallgatóinkat, és az oktatóinkat is kihívás elé állította. Az új tanulási/tanítási környezet azonban gyarapította mindannyiunk oktatással összefüggő módszertanát, mely tapasztalok a jövőben is hasznosak lehetnek. Hallgatóink sikeresen folytatták tanulmányaikat, ezt bizonyítja, hogy saját szakjainkon nappali és levelező tagozaton a 2019/2020 tanévben 131 fő, míg továbbképzési szakjainkon 102 fő végzett. Természetesen intézetünk nagy figyelmet fordít az osztatlan tanárképzés iránt, és most a tanév végén a végzett tanárokszakos hallgatóinknak nagyon sikeres gyakornoki éveket, majd hosszú, eredményes tanári munkát kívánunk.

 

Intézetünkben oktatóink folyamatos tudományos tevékenységet végeznek, melyek eredményeit publikáljuk, konferenciákon előadjuk azt. Kiemelendő fiataljaink munkája. E tanévben sikeres PhD védés után, Dr. Faragó Boglárka adjunktusi kinevezést kapott és egyben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia MAB Mérei Ferenc díját. Dorner László befejezte PhD kutatásait, melynek eredményeit doktori disszertációs munkájában foglalta össze. Csordás Georgina e tanévben sikeres kutatómunkát folytatott PhD hallgatóként.


Az Intézet menedzsment tevékenysége eredményeként két intézeti tanszék megalapítására került sor. Dr. Szebeni Rita vezetésével a Fejlődés- és Neveléspszichológiai Tanszék, valamint Dr. Taskó Tünde Anna vezetésével az Iskolapszichológiai Tanszék kezdte meg működését. E tanszékek magas szakmai színvonalon, együttműködve dolgoznak a Pszichológia Intézetben tanuló hallgatók érdekében.

 

Minden kedves hallgatónknak, munkatársaknak és a munkánkat figyelemmel kísérő olvasóknak pihentető nyarat kívánunk!

 


< Vissza