Csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzés 2019.

Utolsó módosítás: 2019. április 01.

Záróvizsga témakörök

1. A szociális ellátó rendszer működése, a szociális munka sajátosságai és szerepe a kisgyermekek ellátásában
2. A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogi szabályozás
3. A kisgyermekek fejlődésének sajátosságai, a spontán érés támogatásának feladatai a kisgyermeknevelés során
4. A kisgyermekek nevelésének legfontosabb, más korosztálytól eltérő sajátosságai, elvei, specifikumai
5. A családból a bölcsődébe, bölcsődéből az óvodába való átlépés segítése, kapcsolattartás a családdal, kisgyermeknevelői tanácsadói feladatok
6. A bölcsődei ellátás sajátosságai, a bölcsődei nevelés specifikumai
7. Alternatív ellátási formák a gyermekek napközbeni ellátásában.
8. A kisgyermeknevelés szakmai szabályozása, a kisgyermeknevelő munka tervezése, dokumentálása.
9. A gondozási tevékenység jelentősége, területei, szerepe a kisgyermekek ellátásában.
10. A szoptatás jelentősége a csecsemő szomatikus és pszichés fejlődése szempontjából, az elválasztás, az új ételek bevezetésének módja, ideje
11. Kisgyermekek táplálásának sajátosságai, a bölcsődés gyermekek napi étrendjének összeállítása, az étlapkészítés és étkeztetés
12. A kisgyermekkorban leggyakrabban előforduló krónikus betegségek, a kisgyermeknevelő feladatai a beteg gyermek ellátása során
13. A kisgyermekkorban leggyakrabban előforduló akut megbetegedések, kisgyermeknevelői feladatok a beteg gyermek ellátása során
14. A kisgyermek-közösségekben előforduló balesetek fajtái, a megelőzés lehetőségei, a kisgyermeknevelő feladatai a bekövetkezett balesetek esetén.
15. A bölcsődében – kisgyermekkorban - előforduló, pedagógia szempontból nehéz helyzetek, problémák sajátosságai és azok szakszerű kezelése.
16. A gyermekvédelem legfontosabb fogalmai: gyermekbántalmazás jellegzetességei, figyelmeztető jelei csecsemő- és kisgyermekkorban, a csecsemő-és kisgyermeknevelő feladatai veszélyeztetettség esetén.
17. A játék tevékenység sajátosságai és szerepe a kisgyermek fejlődésében, a játék folyamatának optimális megvalósulása a bölcsődében, a kisgyermeknevelői feladatok
18. A kötetlen tevékenységek szerepe a kisgyermekek nevelésében. Mese, ver, mondóka, ének, rajz, festés, gyurmázás/formázás tevékenységek jellemzése, és optimális lefutásuk a bölcsődei gyakorlatban.
19. Művészeti nevelés kisgyermekkorban – lehetőségek, kisgyermeknevelői feladatok
20. A csecsemő és kisgyermeknevelői tevékenység etikai kérdései, és kompetenciahatárai, együttműködés más szakmák képviselőivel

 

Letölthető dokumentum

 


< Vissza