Intézetünk története címszavakban

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 16.

Az Eszterházy Károly Egyetem legkorábbi jogelődjét 1774-ben alapították.

Egyetemünk korábbi nevei már jelezték a pedagógusképzés és ezen belül a pszichológia tudománya iránti elköteleződést. A munkát Eger felsőoktatási hagyományai és az oktatást elindító neves professzorok határozták meg, akik szellemi értékeket őrző, jövő felé nyitott, igényes, minőségi munkát végző intézményt hoztak létre, melyben szerepet kapott a pszichológia is. A tanárképző főiskola története folyamán a hazai főiskolai szintű tanárképzés jelentős intézményévé vált. A tanári szakok szinte minden változatát felvállalta, több szak esetében elsőként indított programot a hazai tanárképzésben.


A pedagógusképzésben mindig is jelentős szerepet kapott a pszichológia, elsősorban a fejlődéslélektan, a személyiségpszichológia, a szociálpszichológia és a neveléspszichológia.


Az 1990-es években készült stratégiai tervek nyomán végbement változások különös jelentőséggel bírtak az intézmény és a pszichológia, mint alkalmazott tudomány életében. A képzésfejlesztés eredményeképpen az egri tanárképző főiskola szélesebb kínálatú általános főiskolává vált.

 

Az 1990/1991-es tanévben erősödött meg annyira a pszichológia szerepe a tanárképzésben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, hogy lehetőség nyílt a Pszichológia Tanszék megalakulására. Az első év kiemelt feladata volt a pszichológia tárgyak oktatása a tanárképzésben. A következő évben a feladatok bővültek, ugyanis az 1991/1992-es tanévtől indult a Pszichológia Tanszéken a szociálpedagógia szak, amelyet tanári szakkal (angol, biológia, német, történelem) párosítva lehetett elvégezni. 1998-ban a fejlődés újabb lépcsőfokaként létrejött a Pszichológia Intézet, két tanszékkel a Gazdaság-és Társadalomtudományi Karon. 2007-ben alakult a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, ezen kapott helyet a Pszichológia tanszék. A kar Pedagógiai Karrá válása után a Pszichológia tanszék, majd intézet tovább folytatta munkáját, befogadva a:
- Csecsemő és kisgyermeknevelő pedagógus
- Óvodapedagógus
- Tanárképzés pszichológiai moduljának képzéseit, továbbképzéseit és az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásokat.

 

Az intézet részt vesz a Neveléstudományi Doktori Iskola munkájában is, az oktatás és a PhD. témavezetés területén.

 

A Pszichológia Intézet vezetői:

Dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna (1990-2014)

 

Dr. Héjja-Nagy Katalin (2014-2017)

 

 Dr. Mező Ferenc (2017-2019)

 

Dr. habil Hanák Zsuzsanna (2019-)


< Vissza